©2019 by Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim. Proudly created with Wix.com

UP POZNAŃ

ROLNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE SWADZIM

 

RODO

Dokumeny odnośnie przetwarzania danych osobowych

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetargi i zapytania

ZAPYTANIA O CENĘ

Zaproszenie

 

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA SWADZIM- ZŁOTNIKI

W skład Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim wchodzą gospodarstwa w Swadzimiu i Złotnikach.

Majątek ziemski Swadzim to przedwojenna posiadłość prywatna, która po II wojnie światowej służyła pracom badawczym prowadzonym przez Uniwerstytet Poznański. Przyjęte w 1952 roku w zarząd Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu gospodarstwa rolne Swadzim i Złotniki tworzyły dwa oddzielne gospodarstwa doświadczalne. W 2004 roku, w wyniku restrukturyzacji, powstało jedno Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim o powierzchni 890 ha gruntów położonych w trzech gminach tj. Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Rokietnica, w m. Swadzim, Sady, Baranowo, Złotniki i niewielka ilość gruntów (około 20 ha) w obrębie miasta Poznania. Grunty orne stanowią 890 ha z przewagą gleb IV i V klasy- wskaźnik bonitacji 0,87, użytki zielone zajmują powierzchnię ok. 40 ha. Położenie w bliskiej odległości od Poznania wyznacza kierunki produkcji roślinnej i zwierzęcej gospodarstwa, ale stanowi jednocześnie doskonałą, położoną blisko macierzystej uczelni bazę dydaktyczno- doświadczalną dla studentów i pracowników UP w Poznaniu. Rozwój aglomeracji miejskiej w zakresie budownictwa mieszkalnego oraz stref aktywizacji gospodarczej mają niewątpliwy wpływ na zmniejszanie się powierzchni upraw rolnych. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, kukurydzy na ziarno, rzepaku i roślin paszowych dla posiadanego inwentarza.

W gospodarstwie Swadzim, po likwidacji stada bydła mlecznego, w zaadaptowanych na stajnię i ujeżdżalnię budynkach inwentarskich utworzono ośrodek jeździecki i pensjonat dla koni.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a także Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego organizują tam całoroczne zajęcia ze studentami.

Gospodarstwo Złotniki to hodowla owiec mięsnych i mlecznych oraz prowadzona w cyklu zamkniętym zachowawcza hodowla świń rasy złotnickiej białej, wyhodowanej przez naukowców Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu- dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego. Wysoki poziom produkcji przy użyciu nowoczesnego sprzętu to doskonała baza nauczania dla studentów UP w Poznaniu zrównoważonego rolnictwa w bezpośredniej bliskości dużej aglomeracji miejskiej.

 
 

DANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu- RGD Swadzim

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

NIP: 777-00-04-960

Adres do przesyłania faktur:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim

ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

IMG_20191011_112920_resized_20191011_123
 

KONTAKT

Swadzim, ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

61 814 65 41

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now